Indekss 
Protokols
PDF 178kWORD 101k
Trešdiena, 2008. gada 16. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Slovēnijas prezidentūras programmas prezentācija (debates)
 3.Darba kārtība
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Pasākumi, kuri jāveic, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar KLP * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.2.Patēriņa kredīti ***II (balsošana)
  
4.3.Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām (balsošana)
  
4.4.Pieaugušo izglītība un apmācība: nekad nav par vēlu mācīties (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Situācija Kenijā (debates)
 9.Eiropas Policijas biroja (EUROPOL) izveide * (debates)
 10.Situācija Pakistānā pēc Benazir Bhutto slepkavības (debates)
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 12.Pilnvaru pārbaude
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs
 14.Eiropas stratēģija par romu stāvokli (debates)
 15.Efektīvāka ES politika attiecībā uz Dienvidkaukāzu - no solījumiem uz rīcību - Jauna pieeja Melnās jūras reģionālās politikas jomā (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Slovēnijas prezidentūras programmas prezentācija (debates)

Padomes paziņojums: Slovēnijas prezidentūras programmas prezentācija.

Sēdes vadītājs teica īsu uzrunu, sveicot Slovēnijas prezidentūras priekšsēdētāju Janez Janša, un norādīja, ka šodien aprit 50 gadi kopš Eiropas Ekonomikas kopienas Komisijas pirmās sēdes, kuru vadīja Walter Hallstein.

Janez Janša sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās: Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, kurš kritizēja to, ka Strasbūrā dažas dienesta automašīnas braukušas ar pārmērīgi lielu ātrumu, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis un John Bowis.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic un Paul Rübig.

Uzstājās: Janez Janša un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

3. Darba kārtība

Sēdes vadītāja ierosināja šādu grozījumu šīs pēcpusdienas darba kārtībā:

- debates par Agustín Díaz de Mera García Consuegra ziņojumu “Eiropas Policijas biroja (EUROPOL) izveide“ (A6-0447/2007) (darba kārtības 34. punkts) rīkot agrāk – tūlīt pēc debatēm par Padomes un Komisijas paziņojumiem par situāciju Kenijā (darba kārtības 55. punkts).

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, norādot, ka izņēmuma kārtā šis ierosinājums ir pieņemams.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Darba kārtība tātad ir grozīta.


4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Pasākumi, kuri jāveic, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar KLP * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par pasākumiem, kuri Komisijai jāveic 2008.–2013. gadā, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar Kopējo lauksaimniecības politiku [COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0010).


4.2. Patēriņa kredīti ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Kurt Lechner (A6-0504/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Meglena Kuneva (Komisijas locekle) informēja par Komisijas nostāju attiecībā uz grozījumiem.

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0011).

Par balsojumu uzstājās:

- Kurt Lechner (referents);

- Marios Matsakis, kurš prasīja, vai turpmāk visa balsošana notiks pēc saraksta (sēdes vadītāja viņam atbildēja, ka Priekšsēdētāju konference izskatīs šo jautājumu rīt);

- Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā par to pašu jautājumu.


4.3. Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām (balsošana)

Ziņojums par "Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām" [2007/2093(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Angelilli (A6-0520/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0012).

Par balsojumu uzstājās:

- Francesco Enrico Speroni par balsošanas rezultātu paziņošanu;

- Thomas Wise par balsošanas rezultātu parādīšanu;

- Robert Evans par izmaksām balsošanai pēc saraksta;

- Daniel Hannan un Kathy Sinnott par šo uzstāšanos.


4.4. Pieaugušo izglītība un apmācība: nekad nav par vēlu mācīties (balsošana)

Ziņojums par pieaugušo izglītību un apmācību: nekad nav par vēlu mācīties [2007/2114(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Doris Pack (A6-0502/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0013).

°
° ° °

Uzstājās Arlene McCarthy (IMCO komitejas priekšsēdētāja), kas atzinīgi novērtēja balsošanas iznākumu, balsojot par Kurt Lechner ziņojumu (A6-0504/2007).


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ziņojums - A6-0508/2007: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Godfrey Bloom un Graham Booth.

Kurt Lechner ziņojums - A6-0504/2007: Jan Březina, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark un Graham Booth.

Roberta Angelilli ziņojums - A6-0520/2007: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Frank Vanhecke un Milan Horáček.

Doris Pack ziņojums - A6-0502/2007: Syed Kamall, Daniel Hannan, Toomas Savi, Roger Helmer, Agnes Schierhuber, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová, Jim Allister, Christopher Heaton-Harris, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Graham Booth un Philip Claeys.


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Thierry Cornillet paziņoja, ka viņam nebija balsošanas kartes un tāpēc viņš nevarēja piedalīties pirmajās balsošanās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.30 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Situācija Kenijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Situācija Kenijā

Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Louis Michel (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Maria Martens PPE-DE grupas vārdā, Emilio Menéndez del Valle PSE grupas vārdā, Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman un David Martin.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek un Michael Gahler.

Uzstājās Eoin Ryan, Janez Lenarčič un Louis Michel.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Feleknas Uca un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Kenijā (B6-0024/2008).

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki un Gintaras Didžiokas UEN grupas vārdā - par stāvokli Kenijā (B6-0025/2008).

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken un Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā - par Keniju (B6-0026/2008).

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā - par vispārējām vēlēšanām Kenijā (B6-0027/2008).

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman un Josep Borrell Fontelles PSE grupas vārdā - par vispārējām vēlēšanām Kenijā (B6-0028/2008).

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek un Horst Posdorf PPE-DE grupas vārdā - par stāvokli Kenijā (B6-0033/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. janvāra protokola 6.5. punkts.


9. Eiropas Policijas biroja (EUROPOL) izveide * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007).

Uzstājās Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jutta Haug (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Hubert Pirker PPE-DE grupas vārdā, Claudio Fava PSE grupas vārdā, Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Roger Knapman IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Margaritis Schinas, Georgios Georgiou, Hynek Fajmon un Alexander Stubb.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock un Alexander Stubb.

Uzstājās Janez Lenarčič, Alexander Alvaro par pēdējo uzstāšanos, Franco Frattini un Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kurš sniedza arī personisku paziņojumu saistībā ar Javier Moreno Sánchez uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. janvāra protokola 6.2. punkts.


10. Situācija Pakistānā pēc Benazir Bhutto slepkavības (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Situācija Pakistānā pēc Benazir Bhutto slepkavības.

Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, Robert Evans PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Charles Tannock, Marianne Mikko un Eija-Riitta Korhola.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Jo Leinen, Giulietto Chiesa un Neena Gill.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde un Charles Tannock, kurš izteicās par Richard Howitt uzstāšanos.

Uzstājās: Janez Lenarčič un Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās: Zuzana Roithová un Geoffrey Van Orden - abi par “catch the eye” procedūru (sēdes vadītājs atgādināja noteikumus).


11. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0001/2008).

Jautājums Nr. 1 (Marian Harkin): Grupa „Jaunatne”.

Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin un Danutė Budreikaitė.

Jautājums Nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Daudzpusība un divpusējie nolīgumi.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega, Paul Rübig un Josu Ortuondo Larrea.

Jautājums Nr. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ģimenēm labvēlīgas politikas veicināšana.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley un Marian Harkin.

Jautājums Nr. 4 (Georgios Papastamkos): Slovēnijas prezidentūras iniciatīvas par Eiropas kaimiņattiecību politikas jaunu koncepciju un enerģētiku.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos, Alexander Stubb un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 5 (Colm Burke): ES miera uzturēšanas misija Čadā un Centrālāfrikas Republikā, helikopteru un medicīnisko iekārtu trūkums.

Jautājums Nr. 6 (Liam Aylward): Eiropas miera uzturēšanas misija Čadā.

Janez Lenarčič atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Colm Burke, Liam Aylward un Bogusław Sonik.

Jautājums Nr. 7 (Gay Mitchell): ES valstspiederīgo aizsardzība musulmaņu valstīs.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Gay Mitchell un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 8 (Avril Doyle): Bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Avril Doyle un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 9 (Jim Higgins): IKP pārsniegšana.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness, aizstājot autoru, kā arī Reinhard Rack un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 10 (Mairead McGuinness): Izmeklēšana par bērnu patversmēm Bulgārijā.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness, Jim Allister un Elizabeth Lynne.

Jautājums Nr. 11 (Bernd Posselt): Datums sarunu sākšanai ar Maķedoniju.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Bernd Posselt, Avril Doyle un Nikolaos Vakalis.

Jautājumu Nr. 12 atsauca.

Jautājums Nr. 13 (Nikolaos Vakalis): PVN likmes samazināšana videi labvēlīgām tehnoloģijām un izstrādnēm.

Janez Lenarčič atbildēja uz šo jautājumu.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.30 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas ierosinājuma Parlaments pieņēma lēmumu apstiprināt deputāta Cornelis Visser pilnvaras, sākot no 2007. gada 17. oktobra, Madeleine Jouye de Grandmaison pilnvaras, sākot no 2007. gada 9. novembra, kā arī Johannes Lebech un Christian Rovsing pilnvaras, sākot no 2007. gada 29. novembra.


13. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

TRAN komiteja: Brigitte Fouré.

Delegācija attiecībām ar Persijas līča valstīm, tostarp Jemenu: Brigitte Fouré, Christian Rovsing.

Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Sorin Frunzăverde aizstāj Theodor Dumitru Stolojan.

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Theodor Dumitru Stolojan aizstāj Bogusław Sonik.

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Neil Parish aizstāj Timothy Kirkhope.

Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi: Timothy Kirkhope aizstāj Neil Parish.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


14. Eiropas stratēģija par romu stāvokli (debates)

Mutisks jautājums (O-0081/2007/rev.1), ko uzdeva Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin un Jan Andersson PSE grupas vārdā Komisijai: Ėiropas stratēģija par romu stāvokli (B6-0389/2007).

Mutisks jautājums (O-0002/2008), ko uzdeva Viktória Mohácsi ALDE grupas vārdā Komisijai: Eiropas stratēģija romu jautājumā (B6-0003/2008).

Mutisks jautājums (O-0003/2008), ko uzdeva Lívia Járóka PPE-DE grupas vārdā Komisijai: Gatavojot Eiropas Kopienas rīcības plānu romu jautājumā (B6-0004/2008).

Mutisks jautājums (O-0004/2008), ko uzdeva Roberta Angelilli UEN grupas vārdā Komisijai: Eiropas stratēģija par romu stāvokli (B6-0005/2008).

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma un Viktória Mohácsi (autori) izvērsa mutiskos jautājumus.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās: Roberta Alma Anastase PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Alfonso Andria ALDE grupas vārdā, Elly de Groen-Kouwenhoven Verts/ALE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā, Desislav Chukolov, pie grupām nepiederošs deputāts, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson un Csaba Sándor Tabajdi.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Paul Rübig un Christopher Beazley.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.01.2008.


15. Efektīvāka ES politika attiecībā uz Dienvidkaukāzu - no solījumiem uz rīcību - Jauna pieeja Melnās jūras reģionālās politikas jomā (debates)

Ziņojums par efektīvāku ES politiku attiecībā uz Dienvidkaukāzu - no solījumiem uz rīcību [2007/2076(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Lydie Polfer (A6-0516/2007).

Ziņojums par jaunu pieeju Melnās jūras reģionālās politikas jomā [2007/2101(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007).

Lydie Polfer iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0516/2007).

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Roberta Alma Anastase iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0510/2007).

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās Marusya Ivanova Lyubcheva (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Eugenijus Maldeikis (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Adrian Severin PSE grupas vārdā, Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā, Adam Bielan UEN grupas vārdā, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā, Athanasios Pafilis GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Sylwester Chruszcz, pie grupām nepiederošs deputāts, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu un Rumiana Jeleva.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău un Christopher Beazley.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer un Roberta Alma Anastase.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. janvāra protokola 6.3. punkts un 2008. gada 17. janvāra protokola 6.4. punkts.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 399.766/OJJE).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.50.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika