Kazalo 
Zapisnik
PDF 172kWORD 99k
Sreda, 16. januar 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predstavitev programa predsedovanja Slovenije (razprava)
 3.Dnevni red
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Ukrepi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru SKP * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.2.Potrošniški krediti ***II (glasovanje)
  
4.3.Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti (glasovanje)
  
4.4.Izobraževanje odraslih: za učenje ni nikoli prepozno (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Razmere v Keniji (razprava)
 9.EUROPOL * (razprava)
 10.Razmere v Pakistanu po umoru Benazir Buto (razprava)
 11.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 12.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 13.Sestava odborov in delegacij
 14.Evropska strategija za Rome (razprava)
 15.Učinkovitejša politika EU za južni Kavkaz: od obljub k dejanjem - Regionalni pristop k politiki Črnega morja (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predstavitev programa predsedovanja Slovenije (razprava)

Izjava Sveta: Predstavitev programa predsedovanja Slovenije

Predsednik je podal kratko izjavo, v kateri je zaželel dobrodošlico slovenskemu predsedniku Sveta Janezu Janši in spomnil na današnjo petdeseto obletnico prvega zasedanja Komisije Evropske gospodarske skupnosti, ki ji je predsedoval Walter Hallstein.

Janez Janša je podal izjavo.

Govoril je José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, ki je kritiziral prekomerno hitrost nekaterih službenih vozil v Strasbourgu, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis in John Bowis.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic in Paul Rübig.

Govorila sta Janez Janša in José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

3. Dnevni red

Predsednica je predlagala naslednjo spremembo dnevnega reda popoldanske seje:

- razprava o poročilu EUROPOL (Poročilo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007) (točka 34 OJ) bo preložena in bo potekala po razpravi o izjavi Sveta in Komisije o razmerah v Keniji (točka 55 OJ).

Govoril je Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, ki je podprl ta predlog, vendar izjemoma.

Parlament je sprejel ta predlog.

Dnevni red je bil tako spremenjen.


4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.

Izidi poimenskega glasovanja v prilogi k zapisniku so na voljo le v elektronski obliki in jih je mogoče videti na straneh Europarl.


4.1. Ukrepi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru SKP * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ukrepih, ki jih mora Komisija sprejeti v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bilo uvedeno v okviru skupne kmetijske politike, za obdobje 2008–2013 [COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0010)


4.2. Potrošniški krediti ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Meglena Kuneva (članica Komisije) je sporočila stališče Komisije glede predlogov sprememb.

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2008)0011)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Kurt Lechner (poročevalec);

- Marios Matsakis, ki je vprašal, če bodo v prihodnje vsa glasovanja potekala poimensko (predsednica mu je odgovorila, da bo konferenca predsednikov to vprašanje obravnavala naslednji dan);

- Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM o istem vprašanju.


4.3. Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti (glasovanje)

Poročilo: Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti [2007/2093(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0012)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Francesco Enrico Speroni o objavljanju rezultatov glasovanja;

- Thomas Wise o prikazovanju rezultatov glasovanja;

- Robert Evans o stroških, povezanih s poimenskim glasovanjem;

- Daniel Hannan in Kathy Sinnott o tem govoru.


4.4. Izobraževanje odraslih: za učenje ni nikoli prepozno (glasovanje)

Poročilo: Izobraževanje odraslih: za učenje ni nikoli prepozno [2007/2114(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Doris Pack (A6-0502/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0013)

°
° ° °

Govorila je Arlene McCarthy (predsednica odbora IMCO), ki je bila zadovoljna z izidom glasovanja o poročilu Kurt Lechner - A6-0504/2007.


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf - A6-0508/2007: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Godfrey Bloom in Graham Booth

Poročilo: Kurt Lechner - A6-0504/2007: Jan Březina, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark in Graham Booth

Poročilo: Roberta Angelilli - A6-0520/2007: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Frank Vanhecke in Milan Horáček

Poročilo: Doris Pack - A6-0502/2007: Syed Kamall, Daniel Hannan, Toomas Savi, Roger Helmer, Agnes Schierhuber, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová, Jim Allister, Christopher Heaton-Harris, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Graham Booth in Philip Claeys


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Thierry Cornillet je izjavil, da ni imel svoje kartice in ni mogel sodelovati na prvih glasovanjih.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.30,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Razmere v Keniji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere v Keniji

Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu) in Louis Michel (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Maria Martens v imenu skupine PPE-DE, Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE, Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman in David Martin.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek in Michael Gahler.

Govorili so Eoin Ryan, Janez Lenarčič in Louis Michel.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Feleknas Uca in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Keniji (B6-0024/2008)

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki in Gintaras Didžiokas v imenu skupine UEN o razmerah v Keniji (B6-0025/2008)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE o Keniji (B6-0026/2008)

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o splošnih volitvah v Keniji (B6-0027/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman in Josep Borrell Fontelles v imenu skupine PSE o splošnih volitvah v Keniji (B6-0028/2008)

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek in Horst Posdorf v imenu skupine PPE-DE o razmerah v Keniji (B6-0033/2008).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 , Zapisnik z dne 17.01.2008.


9. EUROPOL * (razprava)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (EUROPOL) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

Govoril je Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu).

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra je predstavil poročilo.

Govorili so Jutta Haug (pripravljalka mnenja odbora BUDG), Hubert Pirker v imenu skupine PPE-DE, Claudio Fava v imenu skupine PSE, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE, Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, Roger Knapman v imenu skupine IND/DEM, Jim Allister samostojni poslanec, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Margaritis Schinas, Georgios Georgiou, Hynek Fajmon in Alexander Stubb.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock in Alexander Stubb.

Govorili so Janez Lenarčič, Alexander Alvaro o zadnjem govoru, Franco Frattini in Agustín Díaz de Mera García Consuegra, slednji je podal osebno izjavo po govoru, ki ga je imel Javier Moreno Sánchez.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 , Zapisnik z dne 17.01.2008.


10. Razmere v Pakistanu po umoru Benazir Buto (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere v Pakistanu po umoru Benazir Buto

Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE, Robert Evans v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Philip Claeys samostojni poslanec, Charles Tannock, Marianne Mikko in Eija-Riitta Korhola.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Jo Leinen, Giulietto Chiesa in Neena Gill.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde in Charles Tannock, slednji o govoru, ki ga je imel Richard Howitt.

Govorila sta Janez Lenarčič in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Govorila sta Zuzana Roithová in Geoffrey Van Orden oba o postopku ”catch the eye” (predsednik je opozoril na pravila, ki urejajo ta postopek).


11. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0001/2008).

Vprašanje 1 (Marian Harkin): Skupina Mladina

Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Marian Harkin in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 2 (Manuel Medina Ortega): Multilateralizem in dvostranski sporazumi

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Paul Rübig in Josu Ortuondo Larrea.

Vprašanje 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Spodbujanje družinam prijaznih politik

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley in Marian Harkin.

Vprašanje 4 (Georgios Papastamkos): Pobude slovenskega predsedstva glede novega koncepta evropske sosedske in energetske politike

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Georgios Papastamkos, Alexander Stubb in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 5 (Colm Burke): Mirovna misija EU v Čadu in Srednjeafriški republiki ter nezadostno število helikopterjev in zdravniških ekip

Vprašanje 6 (Liam Aylward): Evropska mirovna misija v Čadu

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanji in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Colm Burke, Liam Aylward in Bogusław Sonik.

Vprašanje 7 (Gay Mitchell): Zaščita državljanov EU v islamskih državah

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Gay Mitchell in Reinhard Rack.

Vprašanje 8 (Avril Doyle): Biološka raznovrstnost in podnebne spremembe

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavili Avril Doyle in Mairead McGuinness.

Vprašanje 9 (Jim Higgins): Prekoračitev BDP

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Mairead McGuinness, namesto vlagatelja, Reinhard Rack in Avril Doyle.

Vprašanje 10 (Mairead McGuinness): Preiskava o zatočiščih za otroke v Bolgariji

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Mairead McGuinness, Jim Allister in Elizabeth Lynne.

Vprašanje 11 (Bernd Posselt): Datum začetka pogajanj z Makedonijo

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bernd Posselt, Avril Doyle in Nikolaos Vakalis.

Vprašanje 12 je bilo umaknjeno.

Vprašanje 13 (Nikolaos Vakalis): Znižanje stopnje DDV za tehnologijo in izdelke, ki ne škodujejo okolju

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.30,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

12. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Parlament je na predlog odbora JURI potrdil sledeče mandate: Cornelis Visser, z začetkom veljavnosti 17.10.2007, Madeleine Jouye de Grandmaison,z začetkom veljavnosti 9.11.2007, ter Johannes Lebech in Christian Rovsing z začetkom veljavnosti 29.11.2007.


13. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE-DE prejel sledeče zahteve za imenovanje:

Odbor TRAN: Brigitte Fouré

Delegacija za odnose z Zalivskimi državami: Brigitte Fouré, Christian Rovsing

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Makedonija: Sorin Frunzăverde namesto Theodora Dumitruja Stolojana

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Moldavija: Theodor Dumitru Stolojan namesto Bogusława Sonika

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Neil Parish namesto Timothyja Kirkhopeja

Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo: Timothy Kirkhope namesto Neila Parisha

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


14. Evropska strategija za Rome (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0081/2007/rev.1), ki so ga postavili Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin in Jan Andersson v imenu skupine PSE Komisiji: Evropska strategija za Rome (B6-0389/2007)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0002/2008), ki ga je postavila Viktória Mohácsi v imenu skupine ALDE Komisiji: Evropska strategija za Rome (B6-0003/2008)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0003/2008), ki ga je postavila Lívia Járóka v imenu skupine PPE-DE Komisiji: Za akcijski načrt Evropske skupnosti o Romih (B6-0004/2008)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0004/2008), ki ga je postavila Roberta Angelilli v imenu skupine UEN Komisiji: Evropska strategija za Rome (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma in Viktória Mohácsi (avtorji) so predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanja.

Govorili so Roberta Alma Anastase v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Alfonso Andria v imenu skupine ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven v imenu skupine Verts/ALE, Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, Desislav Chukolov samostojni poslanec, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson in Csaba Sándor Tabajdi.

V okviru postopka "catch the eye" sta govorila Paul Rübig in Christopher Beazley.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 31.1.2008.


15. Učinkovitejša politika EU za južni Kavkaz: od obljub k dejanjem - Regionalni pristop k politiki Črnega morja (razprava)

Poročilo: Učinkovitejša politika EU za južni Kavkaz: od obljub k dejanjem [2007/2076(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Poročilo: Regionalni pristop k politiki Črnega morja [2007/2101(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer je predstavila poročilo (A6-0516/2007).

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Roberta Alma Anastase je predstavila poročilo (A6-0510/2007).

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Marusya Ivanova Lyubcheva (pripravljalka mnenja odbora INTA), Eugenijus Maldeikis (pripravljalec mnenja odbora INTA), Silvia-Adriana Ţicău (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, Adrian Severin v imenu skupine PSE, Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE, Adam Bielan v imenu skupine UEN, Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, Athanasios Pafilis v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Sylwester Chruszcz samostojni poslanec, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu in Rumiana Jeleva.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău in Christopher Beazley.

Govorili so Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer in Roberta Alma Anastase.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 , Zapisnik z dne 17.01.2008 in točka 6.4 , Zapisnik z dne 17.01.2008.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 399.766/OJJE).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.50.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov