Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0310(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0447/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0447/2007

Συζήτηση :

PV 16/01/2008 - 9
CRE 16/01/2008 - 9

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2008 - 6.2
CRE 17/01/2008 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

6.2. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) * (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0015)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0015)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Alexander Alvaro, ο οποίος αναφέρει ότι η ομάδα ALDE αποσύρει την τροπολογία της 61 λόγω της εγκρίσεως της τροπολογίας 62.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου