Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

7. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε τη διεξαγωγή μιας συνόδου της ολομέλειας στις 26 Μαρτίου 2008, από τις 3 μ.μ. εως τις 5.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες. Με αυτή την ευκαιρία, ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 και 14 Μαρτίου 2008. Τη δήλωση αυτή θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου