Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 januari 2008 - Straatsburg

7. Vergaderrooster

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters heeft besloten om op 26 maart 2008 van 15.00 tot 17.30 uur in Brussel een plenaire vergadering te beleggen. Bij die gelegenheid zal de fungerend voorzitter van de Raad in het Parlement een verklaring afleggen over de resultaten van de bijeenkomst van de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008. Deze verklaring zal worden gevolgd door een debat.

Juridische mededeling - Privacybeleid