Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 januari 2008 - Straatsburg

8. Stemverklaringen
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mede dat gezien het grote aantal ingediende verzoeken om het afleggen van stemverklaringen, deze stemverklaringen tot 13.00 uur zullen worden afgelegd en dat de resterende stemverklaringen vanmiddag aan het einde van de vergadering kunnen worden afgelegd.

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Verslag Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Verslag Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Verslag Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Voortzetting stemverklaringen: punt 13 van de notulen van 17.01.2008)

Juridische mededeling - Privacybeleid