Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2008 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Predseda oznámil, že vzhľadom na vyšší počet podaných žiadostí o ústne vysvetlenie hlasovania sa budú vysvetlenia hlasovania podávať do 13.00 h a zvyšné vysvetlenia hlasovania podajú poslanci dnes popoludní pred koncom rokovania.

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Správa: Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Správa: Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Pokračovanie vysvetlení hlasovania: bod 13 zápisnice zo dňa 17.01.2008)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia