Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2008 - Strasbourg

8. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att de ledamöter som begärt att få avge muntliga röstförklaringar hade varit så många att alla inte skulle hinna göra det fram till kl. 13.00, och att de resterande röstförklaringarna skulle kunna avges i slutet av eftermiddagens sammanträde.

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Michael Cashman - A6-0514/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007: Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Roger Helmer, Derek Roland Clark, Thomas Wise, Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister

Betänkande Lydie Polfer - A6-0516/2007: Nirj Deva, Syed Kamall, Daniel Hannan

Betänkande Roberta Alma Anastase - A6-0510/2007: Roger Helmer, Derek Roland Clark, Syed Kamall, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik

(Röstförklaringar (fortsättning): punkt 13 i protokollet av den 17.01.2008)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy