Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 januari 2008 - Straatsburg

13. Stemverklaringen (voortzetting)
Volledige verslagen

Aan de orde is de voortzetting van de mondelinge stemverklaringen naar aanleiding van de stemmingen van 12.00 uur.

De Voorzitter stelt vast dat geen van de leden die een verzoek om het afleggen van een stemverklaring had ingediend, aanwezig is.

Zij kunnen desgewenst een schriftelijke stemverklaring indienen.

Juridische mededeling - Privacybeleid