Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 17. ledna 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Úloha žen v průmyslu (rozprava)
 4.Výsledky fóra o dozoru nad internetem (Rio de Janeiro, 12. až 15. listopadu 2007) (rozprava)
 5.Termíny dílčích zasedání
 6.Hlasování
  6.1.Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva * (hlasování)
  6.2.Zřízení Evropského policejního úřadu (EUROPOL) * (hlasování)
  6.3.Účinnější politika EU pro Jižní Kavkaz: přikročit od slibů k akcím (hlasování)
  6.4.Přístup v oblasti regionální politiky k Černému moři (hlasování)
  6.5.Situace v Keni (hlasování)
  6.6.Úloha žen v průmyslu (hlasování)
  6.7.Výsledky fóra o dozoru nad internetem (Rio de Janeiro, 12. až 15. listopadu 2007) (hlasování)
 7.Termíny dílčích zasedání
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  11.1.Zatčení čínského disidenta Hu Jia
  11.2.Situace v Demokratické republice Kongo a znásilnění jako válečný zločin
  11.3.Egypt
 12.Hlasování
  12.1.Zatčení čínského disidenta Hu Jia (hlasování)
  12.2.Situace v Demokratické republice Kongo a znásilnění jako válečný zločin (hlasování)
  12.3.Egypt (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 14.Členství ve výborech a delegacích
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (187 kb) Prezenční listina (58 kb)       
 
Zápis (131 kb) Prezenční listina (22 kb) Výsledky hlasování (367 kb) Jmenovitá hlasování (1718 kb) 
 
Zápis (193 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (171 kb) Jmenovitá hlasování (763 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí