Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 17. januar 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Kvindernes rolle i industrien (forhandling)
 4.Resultaterne fra Internet Governance Forum (Rio de Janeiro, den 12.-15. november 2007) (forhandling)
 5.Kalender over mødeperioder
 6.Afstemningstid
  
6.1.Agenturet for Grundlæggende Rettigheder * (afstemning)
  
6.2.Oprettelse af en europæisk politienhed (Europol) * (afstemning)
  
6.3.En mere effektiv EU-politik for Sydkaukasus (afstemning)
  
6.4.Regionalpolitisk initiativ for Sortehavsområdet (afstemning)
  
6.5.Situationen i Kenya (afstemning)
  
6.6.Kvindernes rolle i industrien (afstemning)
  
6.7.Resultaterne fra Internet Governance Forum (Rio de Janeiro, den 12.-15. november 2007) (afstemning)
 7.Kalender over mødeperioder
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
11.1.Fængslingen af den kinesiske systemkritiker Hu Jia
  
11.2.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo og voldtægt som krigsforbrydelse
  
11.3.Egypten
 12.Afstemningstid
  
12.1.Fængslingen af den kinesiske systemkritiker Hu Jia (afstemning)
  
12.2.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo og voldtægt som krigsforbrydelse (afstemning)
  
12.3.Egypten (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer (fortsat)
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 17.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste møde
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (184 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb)       
 
Protokol (132 kb) Tilstedeværelsesliste (22 kb) Afstemningsresultater (317 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2022 kb) 
 
Protokol (194 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (155 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (754 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik