Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 17 januari 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Rol van de vrouw in de industrie (debat)
 4.Resultaten van het forum over Internet governance (Rio de Janeiro, 12 t/m 15 november 2007) (debat)
 5.Vergaderrooster
 6.Stemmingen
  
6.1.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2007-2012 * (stemming)
  
6.2.Oprichting Europese Politiedienst (Europol) * (stemming)
  
6.3.Effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus (stemming)
  
6.4.Een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-Zeegebied (stemming)
  
6.5.Situatie in Kenia (stemming)
  
6.6.Rol van de vrouw in de industrie (stemming)
  
6.7.Resultaten van het forum over Internet governance (Rio de Janeiro, 12 t/m 15 november 2007) (stemming)
 7.Vergaderrooster
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.Arrestatie van de Chinese dissident Hu Jia
  
11.2.Situatie in de Democratische Republiek Congo en verkrachting als oorlogsmisdaad
  
11.3.Egypte
 12.Stemmingen
  
12.1.Arrestatie van de Chinese dissident Hu Jia (stemming)
  
12.2.Situatie in de Democratische Republiek Congo en verkrachting als oorlogsmisdaad (stemming)
  
12.3.Egypte (stemming)
 13.Stemverklaringen (voortzetting)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (187 kb) Presentielijst (58 kb)       
 
Notulen (136 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (317 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2699 kb) 
 
Notulen (197 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (156 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (750 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid