Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Rola kobiet w przemyśle (debata)
 4.Wyniki Forum Zarządzania Internetem (Rio de Janeiro, 12-15 listopada 2007 r.) (debata)
 5.Harmonogram okresów sesyjnych
 6.Głosowanie
  
6.1.Wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007-2012 * (głosowanie)
  
6.2.EUROPOL * (głosowanie)
  
6.3.Skuteczniejsza polityka UE wobec Kaukazu Południowego: od obietnic do działania (głosowanie)
  
6.4.Nowe podejście do polityki regionalnej w odniesieniu do Morza Czarnego (głosowanie)
  
6.5.Sytuacja w Kenii (głosowanie)
  
6.6.Rola kobiet w przemyśle (głosowanie)
  
6.7.Wyniki Forum Zarządzania Internetem (Rio de Janeiro, 12-15 listopada 2007 r.) (głosowanie)
 7.Harmonogram okresów sesyjnych
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Aresztowanie dysydenta chińskiego Hu Jia
  
11.2.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga i gwałt jako zbrodnia wojenna
  
11.3.Egipt
 12.Głosowanie
  
12.1.Aresztowanie dysydenta chińskiego Hu Jia (głosowanie)
  
12.2.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga i gwałt jako zbrodnia wojenna (głosowanie)
  
12.3.Egipt (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania (cd.)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (184 kb) Lista obecności (58 kb)       
 
Protokół (133 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (332 kb) Wyniki głosowań imiennych (2656 kb) 
 
Protokół (196 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (166 kb) Wyniki głosowań imiennych (751 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności