Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 januari 2008 - Bryssel

2. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar AVS-ledamöterna från den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens presidium samt deras delegationer, vilka hade tagit plats på åhörarläktaren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy