Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

4. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Οκτωβρίου I και II του 2007 έχει διανεμηθεί.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου