Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 januari 2008 - Brussel

4. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van oktober I en II 2007 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is rondgedeeld.

Juridische mededeling - Privacybeleid