Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 januari 2008 - Brussel

5. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique;

- partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique.

Juridische mededeling - Privacybeleid