Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 23. ledna 2008 - Brusel

6. Návrhy v oblasti energie a změny klimatu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Návrhy v oblasti energie a změny klimatu

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezařazená, Karl-Heinz Florenz, Guido Sacconi, Lena Ek, Alessandro Foglietta, Claude Turmes, Esko Seppänen, Graham Booth, Jana Bobošíková, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Chris Davies, Guntars Krasts, Andreas Mölzer, Giles Chichester, Britta Thomsen, Vittorio Prodi, Bogdan Pęk, Péter Olajos, Riitta Myller, Francesco Musotto, Atanas Paparizov a Karin Scheele.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Avril Doyle, Inés Ayala Sender a Eva Lichtenberger.

Vystoupil José Manuel Barroso.

Rozprava je uzavřena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí