Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 23 stycznia 2008 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Oficjalne powitanie
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
 5.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 6.Propozycje w kwestii energii i zmian klimatu (debata)
 7.Kalendarz następnych posiedzeń
 8.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (59 kb) Lista obecności (40 kb) 
 
Protokół (47 kb) Lista obecności (17 kb) 
 
Protokół (127 kb) Lista obecności (59 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności