Seznam 
Zápis
PDF 128kWORD 46k
Středa, 23. ledna 2008 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Přivítání
 3.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 4.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 5.Texty dohod dodané Radou
 6.Návrhy v oblasti energie a změny klimatu (rozprava)
 7.Termíny příštích zasedání
 8.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

1. Pokračování zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 12:05.

Předsedkyně oznámila, že zasedání bude zahájeno až ve 12:30 kvůli zpoždění Komise.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:05, pokračovalo v 12:30.)


2. Přivítání

Předsedkyně jménem Parlamentu přivítala zástupce zemí AKT, kteří jsou členy předsednictva Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, a členy jejich delegací, kteří byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


3. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


4. Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém říjnovém dílčím zasedání v roce 2007 bylo rozdáno.


5. Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

- dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu;

- dohoda mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu.


6. Návrhy v oblasti energie a změny klimatu (rozprava)

Prohlášení Komise: Návrhy v oblasti energie a změny klimatu

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezařazená, Karl-Heinz Florenz, Guido Sacconi, Lena Ek, Alessandro Foglietta, Claude Turmes, Esko Seppänen, Graham Booth, Jana Bobošíková, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Chris Davies, Guntars Krasts, Andreas Mölzer, Giles Chichester, Britta Thomsen, Vittorio Prodi, Bogdan Pęk, Péter Olajos, Riitta Myller, Francesco Musotto, Atanas Paparizov a Karin Scheele.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Avril Doyle, Inés Ayala Sender a Eva Lichtenberger.

Vystoupil José Manuel Barroso.

Rozprava je uzavřena.


7. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat ve dnech 30.1.2008 a 31.1.2008.


8. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 14:05.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belet, Belohorská, Berès, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Buzek, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, David, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, França, Freitas, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hazan, Hedh, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, De Lange, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Lulling, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Mantovani, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mikko, Mikolášik, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schwab, Seeber, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stubb, Sudre, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wohlin, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea

Právní upozornění - Ochrana soukromí