Indekss 
Protokols
PDF 126kWORD 46k
Trešdiena, 2008. gada 23. janvāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Oficiāla sveikšana
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 5.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 6.Priekšlikumi enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā (debates)
 7.Nākamo sēžu datumi
 8.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 12.05.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka darbs varēs sākties tikai plkst. 12.30, jo Komisijas pārstāvji kavējas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.05 un atsākta plkst. 12.30.)


2. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas Prezidija locekļus no ĀKK valstīm, kā arī šo valstu delegācijas, kas bija ieņēmušas vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīts Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2007. gada oktobra pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām.


5. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, kas paredz provizoriski piemērot partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku.

- Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku.


6. Priekšlikumi enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā (debates)

Komisijas paziņojums: Priekšlikumi enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Karl-Heinz Florenz, Guido Sacconi, Lena Ek, Alessandro Foglietta, Claude Turmes, Esko Seppänen, Graham Booth, Jana Bobošíková, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Chris Davies, Guntars Krasts, Andreas Mölzer, Giles Chichester, Britta Thomsen, Vittorio Prodi, Bogdan Pęk, Péter Olajos, Riitta Myller, Francesco Musotto, Atanas Paparizov un Karin Scheele.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Avril Doyle, Inés Ayala Sender un Eva Lichtenberger.

Uzstājās José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.


7. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 30.01.2008. un 31.01.2008.


8. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 14.05.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belet, Belohorská, Berès, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Buzek, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, David, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, França, Freitas, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hazan, Hedh, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, De Lange, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Lulling, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Mantovani, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mikko, Mikolášik, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schwab, Seeber, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stubb, Sudre, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wohlin, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea

Juridisks paziņojums - Privātuma politika