Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. ledna 2008 - Brusel

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů:

1.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy (KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Zpráva o akčním plánu pro energetickou účinnost: využití možností (2007/2106(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin (KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Zpráva o Evropském výzkumném prostoru: nové perspektivy (2007/2187(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Zpráva o Globálním fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (2007/2188(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Zpráva o politice vedoucí ke snížení nežádoucích vedlejších úlovků a eliminaci výmětů v evropském rybolovném odvětví (2007/2112(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Zpráva o podnětu Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových situacích (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Armando França (A6-0507/2007)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu (KOM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - výbor CULT - Zpravodajka: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Právní upozornění - Ochrana soukromí