Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

4. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνιας-Ερζεγοβίνης για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου