Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел

5. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие резолюциите, приети от Парламента по време на втората пленарна сесия през м. септември 2007 г., беше раздадено.

Правна информация - Политика за поверителност