Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0050/2008

Debatten :

PV 30/01/2008 - 7

Stemmingen :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0035

Notulen
Woensdag 30 januari 2008 - Brussel

7. Een Europese strategie voor de Roma (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 16.01.2008 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 16.01.2008).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Lívia Járóka, namens de PPE-DE-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi en Alfonso Andria, namens de ALDE-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin en Jan Andersson, namens de PSE-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, over een Europese strategie voor de Roma (B6-0056/2008).

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 31.01.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid