Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0050/2008

Dezbateri :

PV 30/01/2008 - 7

Voturi :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0035

Proces-verbal
Miercuri, 30 ianuarie 2008 - Bruxelles

7. O strategie europeană privind romii (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 16.01.2008 (punctul 14 al PV din 16.01.2008).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Lívia Járóka, în numele Grupului PPE-DE, privind o strategie europeană privind romii (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi şi Alfonso Andria, în numele Grupului ALDE, privind o strategie europeană privind romii (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, privind o strategie europeană privind romii (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin şi Jan Andersson, în numele Grupului PSE, privind o strategie europeană privind romii (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald şi Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, privind o strategie europeană privind romii (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, privind o strategie europeană privind romii (B6-0056/2008).

Vot: punctul 8.12 al PV din 31.01.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate