Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0050/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 7

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0035

Zápisnica
Streda, 30. januára 2008 - Brusel

7. Európska rómska stratégia (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 16.1.2008 (bod 14 zápisnice zo dňa 16.01.2008).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Lívia Járóka za skupinu PPE-DE, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi a Alfonso Andria za skupinu ALDE, o Európskej stratégii pre Rómov (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson za skupinu PSE, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, o európskej stratégii riešenia rómskej otázky (B6-0056/2008).

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 31.01.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia