Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

8. Δήλωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση στην οποία εκφράζει την ικανοποίησή του για την χθεσινή κύρωση της Συνθήκης της Λισαβώνας από τη Σλοβενία και τη Μάλτα, και αναφέρει την αναβολή για μεταγενέστερη ημερομηνία της ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου της Σλοβακίας για την κύρωση της Συνθήκης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στο αίσθημα ευθύνης των σλοβάκων ηγετών

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου