Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

8. Uttalande av talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen gjorde ett kort uttalande i vilket han välkomnade Sloveniens och Maltas ratificering av Lissabonfördraget föregående dag. Han påminde även om att det slovakiska parlamentets omröstning om ratificeringen skjutits upp och vädjade till de slovakiska ledarnas ansvarskänsla.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy