Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. januar 2008 - Bruxelles

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Nigel Farage tog ordet og protesterede mod den sanktionsprocedure, der var blevet givet meddelelse om den 14. januar 2008 (punkt 2 i protokollen af 14.01.2008) og som i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 147 var blevet indledt mod 13 medlemmer efter de episoder, der havde præget højtideligheden i forbindelse med undertegnelsen af EU-charteret om grundlæggende rettigheder i Parlamentet den 12.12.2007 (punkt 4 i protokollen af 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß havde meddelt, at han af helbredsårsager ikke kunne deltage i mødeperioden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik