Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Nigel Farage, ο οποίος ενίσταται κατά της διαδικασίας κύρωσης η οποία αναγγέλθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2008 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.01.2008) και κινήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού, κατά 13 βουλευτών σε συνέχεια των συμβάντων στη διάρκεια της τελετής της υπογραφής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12.12.2007 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2007).

°
° ° °

Ο Albert Deß γνωστοποίησε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στην παρούσα περίοδο συνόδου, για λόγους υγείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου