Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 januari 2008 - Brussel

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
Volledige verslagen

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Nigel Farage, die protest aantekent tegen de op 14 januari 2008 (punt 2 van de notulen van 14.01.2008) aangekondigde sanctiemaatregelen, die overeenkomstig artikel 147 van het Reglement tegen dertien leden zijn genomen naar aanleiding van de incidenten tijdens de plechtige ondertekening van het Handvest van de grondrechten van de EU in het Parlement op 12.12.2007 (punt 4 van de notulen van 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß heeft laten weten dat hij om gezondheidsredenen niet bij deze vergaderperiode aanwezig kan zijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid