Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Fullständigt förhandlingsreferat

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Nigel Farage protesterade mot de åtgärder som tillkännagivits den 14 januari 2008 (punkt 2 i protokollet av den 14.01.2008) och, i enlighet med artikel 147 i arbetsordningen, vidtagits mot tretton ledamöter till följd av händelser som inträffade under undertecknandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i parlamentet den 12.12.2007 (punkt 4 i protokollet av den 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß hade låtit meddela att han av hälsoskäl inte kunde delta under den innevarande sammanträdesperioden.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy