Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. jaanuar 2008 - Brüssel

12. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 19 lõike 1 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kelle poole selle sätte kohaldamise küsimuses pöörduti:

"Kõnealuse sättega antud volituste hulka kuulub ka volitus lõpetada liigsed sõnavõtud kodukorrale viitamiseks, menetluste algatamiseks, hääletuse kohta selgituste andmiseks ning eraldi, osade kaupa või nimelise hääletuse taotlemiseks, kui president on veendunud, et nendega soovitakse sihilikult takistada ja takistatakse parlamendi menetlusi või teiste parlamendiliikmete õiguste rakendamist pikaajaliselt ja olulisel määral."

Kui enne käesoleva istungi protokolli kinnitamist ei ole selle tõlgenduse suhtes eriarvamusel ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget (kodukorra artikli 201 lõige 4), loetakse see vastuvõetuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika