Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. januar 2008 - Bruxelles

13. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne i januar II (PE 401.014/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mødet den 30.01.2008 og 31.01.2008

onsdag

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen sammen med de øvrige grupper om at opføre en erklæring fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om situationen i Gaza på dagsordenen (den ville blive opført som andet punkt på dagsordenen efter erklæringen fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fra Kommissionen om situationen i Iran (punkt 2 i PDOJ))

Parlamentet godkendte denne anmodning.

- Der var ligeledes blevet anmodet om afslutning af forhandlingen om situationen i Gaza med indgivelse af beslutningsforslag.

Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen tog ordet og begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Fristerne blev fastsat som følger:

forslag til beslutning: onsdag den 13. februar 2008 kl. 12.00

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: mandag den 18. februar 2008 kl. 19.00

Afstemningen ville finde sted torsdag den 21. februar 2008.

torsdag

- Da anmodningerne om forhandling om betænkning Umberto Guidoni (A6-0005/2008) (punkt 6 i PDOJ) var blevet taget tilbage, blev betænkningen i henhold til proceduren i artikel 131 opført på dagsordenen til afstemning den følgende dag.

°
° ° °

- Eftermiddagens møde ville blive afbrudt kl. 20.30 og ikke kl. 20.00.

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Daniel Hannan tog ordet om AFCO's fortolkning af forretningsordenens artikel 19, stk. 1, ( punkt 12 i protokollen af 30.01.2008) og bestred lovligheden heraf (Formanden svarede, at han havde forelagt dette spørgsmål for AFCO, så han ikke skulle træffe afgørelse alene og for at gøre proceduren så demokratisk som muligt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik