Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. jaanuar 2008 - Brüssel

13. Tööplaan
Istungi stenogramm

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja jaanuari II osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 401.014/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

30.01.2008 ja 31.01.2008 istungid

kolmapäev

- Fraktsiooni GUE/NGL taotlus (kokkuleppel teiste fraktsioonidega) kanda päevakorda ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Gazas (punkt kantaks päevakorda teise punktina pärast ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni avaldusi olukorra kohta Iraanis (päevakorra lõpliku projekti punkt 2)).

Parlament kiitis taotluse heaks.

- Samuti esitati taotlus lõpetada arutelu olukorra kohta Gazas resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võttis Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Esitamise tähtajad määrati järgmiselt:

resolutsiooni ettepanekud: kolmapäev, 13. veebruar 2008 kell 12.00;

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanek: esmaspäev, 18 veebruar 2008 kell 19.00.

Hääletus toimub neljapäeval, 21. veebruaril 2008.

neljapäev

- Taotlused Umberto Guidoni raporti (A6-0005/2008) aruteluks (päevakorra lõpliku projekti punkt 6) võeti tagasi ja raport kanti vastavalt artiklis 131 sätestatud menetlusele järgmise päeva hääletuse nimekirja.

°
° ° °

- Pärastlõunane istung katkestatakse kell 20.30, mitte kell 20.00.

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis Daniel Hannan AFCO komisjoni poolt esitatud kodukorra artikli 19 lõike 1 tõlgendamise kohta ( 30.01.2008protokoll punkt 12), mille õiguspärasuse ta kahtluse alla seadis (president vastas, et üksinda otsustamise vältimiseks ja kõige demokraatlikuma mooduse kasutamiseks võttis ta endale kohustuse pöörduda selles küsimuses AFCO komisjoni poole).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika