Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. tammikuuta 2008 - Bryssel

13. Käsittelyjärjestys
CRE

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Tammikuun II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 401.014/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunnot 30.1.2008 ja 31.1.2008

keskiviikko

- GUE/NGL-ryhmä pyysi muiden ryhmien suostumuksella, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Gazan tilanteesta otetaan esityslistalle (se otetaan esityslistan toiseksi kohdaksi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission Iranin tilanteesta antamien julkilausumien jälkeen (PDOJ:n kohta 2)).

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

- Lisäksi oli pyydetty, että Gazan tilanteesta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä.

Francis Wurtz käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Määräajoiksi vahvistettiin seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: keskiviikko13. helmikuuta 2008 klo 12.00

tarkistukset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: maanantai 18. helmikuuta 2008 klo 19.00.

Äänestys toimitetaan torstaina 21. helmikuuta 2008.

torstai

- Umberto Guidonin mietinnöstä (A6-0005/2008) (PDOJ:n 6 kohta) käytävää keskustelua koskevat pyynnöt on peruutettu ja mietintö on sisällytetty huomisen äänestyksiin työjärjestyksen 131 artiklan mukaista menettelyä noudattaen.

°
° ° °

- Tämän iltapäivän istunto keskeytetään klo 20.30 eikä klo 20.00.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Daniel Hannan käytti puheenvuoron AFCO-valiokunnan antamasta työjärjestyksen 19 artiklan 1 kohdan tulkinnasta (istunnon pöytäkirja 30.1.2008, kohta 12), jonka laillisuuden hän asetti kyseenalaiseksi (puhemies vastasi hänelle, että hän päätti antaa kysymyksen AFCO-valiokunnan käsiteltäväksi, ettei hän joutuisi päättämään asiasta yksin, vaan päätös tehtäisiin demokraattisella tavalla).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö