Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2008. január 30., Szerda - Brüsszel

13. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a januári II. (PE 401.014/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.01.30 és 2008.01.31

szerda

- A GUE/NGL képviselőcsoport a többi képviselőcsoporttal egyetértésben kéri, hogy a KKBP főképviselőjének a gázai helyzetről szóló nyilatkozatát vegyék fel a napirendre (a nyilatkozatot felveszik a napirend második pontjaként, a KKBP főképviselőjének és a Bizottságnak az iráni helyzetről szóló nyilatkozatai után) (az előzetes napirendtervezet 2. pontja).

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

- Ugyancsak kérelmezik, hogy a gázai helyzetről szóló vitát állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárják le.

Felszólal: Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A benyújtás határidőket az alábbiak szerint határozzák meg::

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2008. február 13., szerda, 12.00 óra;

módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítvány: 2008. február 18., hétfő, 19.00 óra.

A szavazásra 2008. február 21-én, csütörtökön kerül sor.

csütörtök

- Mivel az Umberto Guidoni-jelentésre (A6-0005/2008) vonatkozó vitára (az előzetes napirendtervezet 6. pontja) irányuló kérelmet visszavonták, a jelentést a 131. cikkben említett eljárás szerint a holnapi szavazások órájára veszik fel.

°
° ° °

- A délutáni ülést 20.30-kor, és nem 20.00-kor függesztik majd fel.

Az ügyrendet megállapították.

Felszólal: Daniel Hannan az eljárási szabályzat 19. cikke (1) bekezdésének az AFCO bizottság általi értelmezéséről (a 2008.01.30-i jegyzőkönyv 12. pontja), amelynek jogszerűségét vitatja (az elnök azt válaszolja, hogy azért kérte fel az AFCO bizottságot ebben a kérdésben, hogy ne egyedül döntsön, és a lehető legdemokratikusabb utat kövesse).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat