Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. sausio 30 d. - Briuselis

13. Darbų programa
Stenograma

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis sausio II (PE 401.014/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

2008 01 30 ir 2008 01 31 posėdžiai.

trečiadienis

- GUE/NGL frakcija, pritariant kitoms frakcijoms, pateikė prašymą įrašyti Vyriausiojo bendrosios užsienio ir saugumo politikos įgaliotinio pareiškimą dėl padėties Gazoje (jis būtų įrašytas kaip antras darbotvarkės punktas, po Vyriausiojo užsienio ir saugumo politikos įgaliotinio ir Komisijos pareiškimų apie padėtį Irane (darbotvarkės projekto 2 punktas)).

Parlamentas patenkino šį prašymą.

- Taip pat prašoma baigiant diskusijas dėl padėties Gazoje leisti pateikti pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, kuris pagrindė prašymą.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijos: 2008 m. vasario 13 d., trečiadienis, 12 val.;

pakeitimai ir bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: 2008 m. vasario 18 d., pirmadienis, 19 val.

Balsavimas vyks 2008 m. vasario 21 d., ketvirtadienį.

ketvirtadienis

- Kadangi prašymai svarstyti Umberto Guidoni pranešimą (A6-0005/2008) (darbotvarkės projekto 6 punktas) buvo atšaukti, dėl pranešimo bus balsuojama per kitos dienos balsavimo laiką pagal 131 straipsnyje numatytą procedūrą.

°
° ° °

- Šios popietės posėdis bus sustabdytas 20.30 val., o ne 20 val.

Darbų programa buvo patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo Daniel Hannan dėl AFCO komiteto pateikto Darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnio 1 dalies aiškinimo, kurio teisėtumą jis užginčijo (punktas 12 protokolo 30.01.2008) (Pirmininkas jam atsakė, kad nusprendė kreiptis šiuo klausimu į AFCO komitetą, kadangi nenorėjo spręsti vienas ir rinkosi patį demokratiškiausią būdą).

Teisinė informacija - Privatumo politika