Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2008. gada 30. janvāris - Brisele

13. Darba kārtība
Stenogramma

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Izdalīja janvāra otrās sesijas (PE 401.014/PDOJ) plenārsēdes galīgo darba kārtības projektu, kurā ierosināja turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 132. pants).

30.01.2008. un 31.01.2008. sēdes

trešdiena

- GUE/NGL grupas pieprasījums kopā ar citām grupām darba kārtībā iekļaut Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā paziņojumu par stāvokli Gazā (to darba kārtībā iekļaus kā otro punktu pēc Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Komisijas paziņojumiem par stāvokli Irānā (galīgā darba kārtības projekta 2. punkts).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

- Tika arī prasīts slēgt debates par stāvokli Gazā, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus.

Uzstājās Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūcijas priekšlikumi: trešdiena, 2008. gada 13. februāris, plkst.12.00;

grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikums: pirmdiena, 2008. gada 18. februāris, plkst. 19.00.

Balsojums notiks ceturtdien, 2008. gada 21. februārī.

ceturtdiena

- Pieprasījumus debatēm par Umberto Guidoni ziņojumu (A6-0005/2008) (galīgā darba kārtības projekta 6. punkts) atsauca, un saskaņā ar 131. punktā aprakstīto procedūru ziņojumu iekļāva rītdienas balsošanas laikā.

°
° ° °

- Šīs pēcpusdienas sēdi pārtrauks plkst. 20.30, nevis plkst. 20.00.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

Uzstājās Daniel Hannan par Reglamenta 19. panta 1. punkta interpretāciju, ko sniedza AFCO komiteja ( 2008. gada 30. janvāra protokola 12. punkts), apšaubot tās likumību (sēdes vadītājs atbildēja, ka ir nolēmis šo jautājumu nodot AFCO komitejai, lai viņam lēmums nebūtu jāpieņem vienpusēji un lai rīcība būtu demokrātiskāka).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika