Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 ianuarie 2008 - Bruxelles

13. Ordinea lucrărilor
Stenograma

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din ianuarie II (PE 401.014/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 132 din Regulamentul de procedură)

Şedinţele din 30.01.2008 şi 31.01.2008

miercuri

- cererea grupului GUE/NGL, de comun acord cu celelalte grupuri, de înscriere a unei declaraţii a Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună privind situaţia din Gaza [aceasta urmează a fi înscrisă ca al doilea punct pe ordinea de zi, după declaraţiile Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună şi ale Comisiei privind situaţia din Iran ( punctul 2 al PDOJ)] .

Parlamentul a aprobat cererea.

- s-a solicitat de asemenea încheierea dezbaterii privind situaţia din Gaza prin depunerea unor propuneri de rezoluţie.

A intervenit Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea .

Parlamentul a aprobat cererea.

Termenele de depunere au fost stabilite după cum urmează:

propuneri de rezoluţii: miercuri 13 februarie 2008, ora 12;

amendamente şi propunere de rezoluţie comună: luni 18 februarie 2008, ora 19.00.

Votul va avea loc joi 21 februarie 2008.

joi

- întrucât cererile privind dezbaterea pe marginea raportului Umberto Guidoni (A6-0005/2008) (punctul 6 din PDOJ) au fost retrase, raportul a fost înscris, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 131, pentru votarea din ziua următoare.

°
° ° °

- şedinţa din această după-amiază va fi suspendată la ora 20.30 şi nu la ora 20.00.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Daniel Hannan cu privire la interpretarea articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, dată de către Comisia AFCO ( punctul 12 al PV din 30_01.2008), a cărei legalitate o contestă (Preşedintele a răspuns că şi-a asumat sarcina de a sesiza Comisia AFCO cu privire la această chestiune, pentru a nu fi nevoit să decidă singur şi pentru a urma calea cea mai democratică).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate