Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. tammikuuta 2008 - Bryssel

14. Iranin tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission julkilausumat: Iranin tilanne

Javier Solana (YUTP:n korkea edustaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Philip Claeys.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö