Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

14. Situationen i Iran (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och av kommissionen: Situationen i Iran

Javier Solana (hög representant för GUSP) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Michael Gahler för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, och Philip Claeys, grupplös.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy