Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0046/2008

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел

16. Положението в Иран (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Върховния представител на ЕС по външната политика и политиката на сигурност и на Комисията: Положението в Иран

Изказаха се: Javier Solana (върховен представител за ОВППС), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson и Helmut Kuhne.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf и Charles Tannock.

Изказаха се: Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) и Javier Solana.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck и Marco Cappato, от името на групата ALDE, относно Иран (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler и Struan Stevenson, от името на групата PPE-DE, относно Иран (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček и Vicente Miguel Garcés Ramón, от името на групата PSE, относно Иран (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE, относно Иран (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger и Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно Иран (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно Иран (B6-0057/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 31.01.2008.

Правна информация - Политика за поверителност