Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0046/2008

Keskustelut :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 30. tammikuuta 2008 - Bryssel

16. Iranin tilanne (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission julkilausumat: Iranin tilanne

Puheenvuorot: Javier Solana (YUTP:n korkea edustaja), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson ja Helmut Kuhne.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf ja Charles Tannock.

Puheenvuorot: Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) ja Javier Solana.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0046/2008)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler ja Struan Stevenson PPE-DE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0047/2008)

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček ja Vicente Miguel Garcés Ramón PSE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0048/2008)

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0049/2008)

- Tobias Pflüger ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista (B6-0054/2008)

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Iranista (B6-0057/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 8.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö