Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0046/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

16. Situationen i Iran (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och av kommissionen: Situationen i Iran

Talare: Javier Solana (hög representant för GUSP), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson och Helmut Kuhne.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf och Charles Tannock.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) och Javier Solana.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck och Marco Cappato för ALDE-gruppen, om Iran (B6-0046/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler och Struan Stevenson för PPE-DE-gruppen, om Iran (B6-0047/2008),

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček och Vicente Miguel Garcés Ramón för PSE-gruppen, om Iran (B6-0048/2008),

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om Iran (B6-0049/2008),

- Tobias Pflüger och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om Iran (B6-0054/2008),

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański och Adam Bielan för UEN-gruppen, om Iran (B6-0057/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 31.01.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy