Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. ledna 2008 - Brusel

17. Situace v Gaze (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a Komise: Situace v Gaze

Javier Solana (vysoký představitel pro SZBP) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Véronique De Keyser za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, a Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Kyriacos Triantaphyllides.

Vystoupili: Benita Ferrero-Waldner a Javier Solana.

Předložené návrhy usnesení nebyly k dispozici, budou proto oznámeny později.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: 21.2.2008.

Právní upozornění - Ochrana soukromí