Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. januar 2008 - Bruxelles

17. Situation in Gaza (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Erklæring fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fra Kommissionen: Situationen i Gaza

Javier Solana (den højtstående repræsentant for FUSP og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Véronique De Keyser for PSE-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, og Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Kyriacos Triantaphyllides.

Talere: Benita Ferrero-Waldner og Javier Solana.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: 21.02.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik