Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. tammikuuta 2008 - Bryssel

17. Gazan tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission julkilausumat: Gazan tilanne

Javier Solana (YUTP:n korkea edustaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Kyriacos Triantaphyllides.

Puheenvuorot: Benita Ferrero-Waldner ja Javier Solana.

Koska käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: 21.2.2008.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö