Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. sausio 30 d. - Briuselis

17. Padėtis Gazoje (diskusijos)
Stenograma

Vyriausiojo bendrosios užsienio ir saugumo politikos įgaliotinio ir Komisijos pareiškimai: Situation in Gaza

Javier Solana (vyriausiasis BUSP įgaliotinis ) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, ir Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Kyriacos Triantaphyllides.

Kalbėjo: Benita Ferrero-Waldner ir Javier Solana.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2008 02 21.

Teisinė informacija - Privatumo politika